Algemene informatie

Naam stichting:

Stichting Rhederhof Beheer ; RSIN nummer 805214045

Doelstelling:

De stichting heeft ten doel het verlenen van materiële steun ten behoeve van instellingen op het gebied van de ouderenzorg- en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Beloningsbeleid:

Is niet aanwezig omdat alle bestuursleden als vrijwilliger actief zijn.